کاربردهای صمغ عربی

از صمغ عربی در صنایع غذایی به عنوان «پایدارکننده» و در صنعت چاپ به عنوان روان‌کننده در انواع خاصی از  جوهر برای چاپ و ساختن آبرنگ و گواش استفاده می‌شود.

از این صمغ در گذشته استفاده‌های زیادی می‌شده از جمله به عنوان تغییر میزان گرانروی جوهر مرکب. صمغ عربی ترکیب پیچیده‌ای از ساکاریدها و گلیکو پروتئین ها است که مهم‌ترین خواص صمغ از این ترکیب‌ها می‌باشد. این صمغ خوراکی است.

  • صمغ عربی یکی از ترکیبات مهم شربت نوشابه است.
  • در آبنبات و البته در آدامس  استفاده می‌شود.
  • در نقاشی از آن به عنوان یک مادهٔ چسبنده در آبرنگ استفاده می‌شود.
  • در صنعت چاپ و داروسازی و لوازم آرایشی نیز از آن استفاده می‌شود.
  • یکی از ترکیبات مهم واکس نیز صمغ عربی است.
  • مادهٔ چسبندهٔ  تمبرهای پستی نیز از این صمغ است.
  • در سیگارسازی نیز به عنوان چسبندهٔ کاغذ سیگار استفاده می‌شود.

۸۰ درصد صمغ عربی در سودان تولید می‌شود.

مشتریان ما
محصولات ما