تاریخچه کربنات استرانسیوم

در سال 1790، ،crawfprd adaor کانی strontianite که الهام گرفته شده از شهر اسکاتلندی strontian نام نهاد.

او متوجه شد که با سایر کانی ها باریم تفاوت دارند. ولی klaporth و hope توانستند در سال 1798، استرانسیوم را کشف کنند. فلز کامل خالص استرانسیوم برای نخستین با توسط Davy Humphrey Sir  در سال 1808 با واکنش الکترولیز جدا شد و به دست آمد.

مشتریان ما
محصولات ما