کاربردهای آلومینیوم سولفات

سولفات آلومینیوم در تصفیه آب :

سولفات آلومینیوم توانایی حل شدن در آب دارد . زمانی که این ترکیب شیمیایی در آب حل می شود ، یون های با بار مثبت این ترکیب شیمیایی (Al) با ذرات ریز کلوئیدی وارد واکنش می شوند و ذرات سنگین تر و بزرگ تری می سازد که می تواند ته نشین شود و رسوب کند . با رسوب شدن این ذرات ، آب تصفیه می شود .

سولفات آلومینیوم در کشاورزی :

همانطور که گفته شد سولفات آلومینیوم خاصیت اسیدی دارد و می ‌توان از آن برای تنظیم PH خاک استفاده کرد . اگر PH خاک استاندارد باشد ، گیاهان می توانند بهتر رشد کنند و باروری بهتری داشته باشند . به همین علت این ماده شیمیایی را به صورت کود تهیه می کنند و برای گیاهان استفاده می کنند .

سولفات آلومینیوم در آتش نشانی :

دو ماده شیمیایی سولفات آلومینیوم و  بی کربنات سدیم در بستری مناسب با یک دیگر وارد واکنش می شوند و باعث تولید فوم های آتش نشانی می شود . فوم تولید شده باعث ایجاد یک نوع لایه ضخیم بر روی مواد می شود و از ورود هوا به آن جلوگیری می کنند .

سولفات آلومینیوم در تولید کاغذ :

آلومینیوم سولفات همانند سولفات سدیم در تولید کاغذ نقش به سزایی دارد . برای تولید کاغذ از مواد شیمیایی متعددی استفاده می کنند که یکی از این مواد آلومینیوم سولفات می باشد که توانایی جذب آب به خود را دارد ‌. حضور این ماده شیمیایی در کاغذ باعث می‌ شود کاغذهای ضدآب تولید شود .

مشتریان ما
محصولات ما