شرایط استفاده از آلومینیوم سولفات

 

آلومینیوم سولفات یک ماده به شدت اسیدی می باشد.به همین علت اگر در مجاورت پوست قرار گیرد ، می تواند باعث سوختگی پوست و آسیب رسیدن به پوست شود . همچنین گازهای متصاعد شده از این ترکیب شیمیایی می تواند باعث آسیب رسیدن به چشم فرد شود . به علاوه تنفس در فضای آلومینیوم سولفات می تواند باعث آسیب رسیدن به دستگاه تنفسی فرد شود .

برای اینکه اینگونه مشکلات و آسیب ها به حداقل برسد ، افرادی که با این ماده شیمیایی سر و کار دارند می بایست در محیطی مجهز کار کنند و همچنین از دستکش و لباس های محافظ استفاده کنند تا از برزو هر گونه سوختگی جلوگیری کنند . همچنین افراد می بایست از ماسک و عینک مخصوص استفاده کنند تا آسیب ها را به حداقل برسانند .

مشتریان ما
محصولات ما