خواص فیزیکی آمونیوم پرسولفات

 

آمونیوم پرسولفات جامد بلوری است و کریستال های آمونیوم پرسولفات، بی رنگ بوده و یا به صورت پودر کریستالی سفید می باشد. دمای ذوب این ماده،۱۲۰ درجه سانتی ‌گراد و دمای جوش آن، ۱۳۸۸ درجه سانتی‌گراد و چگالی آمونیوم پرسولفات، ۱.۹۸ گرم بر سانتی متر مکعب است.

آمونیوم پرسولفات دارای درجه‌ خلوص 98% بوده و با جرم مولی 222.18 گرم بر مول می باشد.

مشتریان ما
محصولات ما