روش استفاده از کود سولفات منگنز

 

این کود باید به صورت محلول پاشی با گلیفوسیت و  یا به صورت مخلوط سایر علف کش ها استفاده شود. اگر کمبود منگنز در تجزیه و تحلیل خاک  یا بافت آن نشان داده شود ، این کود می تواند به عنوان بخشی از محلول مغذی به صورت محلول پاشی منظم یا به تنهایی استفاده شود.

سولفات منگنز یک منبع منگنز محلول در آب و یک اسید سازگار با سولفات ها است. ترکیبات سولفات، نمک ها یا استرهای اسید سولفوریک هستند که با جایگزینی یک یا هر دو هیدروژن با یک فلز تشکیل می شوند . اکثر ترکیبات سولفات فلز برای استفاده هایی مانند تصفیه آب به راحتی در آب حل می شوند. فرمهای آلی فلزی در محلولهای آلی و گاهی در محلولهای غیر آلی محلول هستند. یونهای فلزی همچنین می توانند با استفاده از نانو ذرات معلق پراکنده شوند و با استفاده از اهداف پراکندگی و مواد تبخیری برای استفاده در سلول های خورشیدی و سلول های سوختی مورد استفاده قرار گیرند.

مشتریان ما
محصولات ما