پرمنگنات پتاسیم چینی

پرمنگنات پتاسیم ماده ای به صورت بلورهای سوزنی ریز ارغوانی رنگ می باشد.

این ماده بی بو و محلول در آب می باشد. و جزء مواد شیمیایی پر مصرف در صنایع شیمیایی می باشد و به عنوان عامل آندی کردن و اکسنده ی قوی به کار می رود.

پرمنگنات پتاسیم ترکیبی معدنی است با فرمول شیمیایی KMnO۴. نمک آن از یونهای K+ و MnO۴- تشکیل شده است.

پرمنگنات یک مادهٔ اکسید کننده بسیار قوی است.

در آب نیز محلول است و محلولی به رنگ ارغوانی تولید می‌کند که از تبخیر آن بلورهای منشوری و درخشان به رنگ ارغوانی بسیار تیره (مایل به سیاه) بر جای می ماند.

در این ترکیب منگنز با عدد اکسایش ۷+ حضور دارد.

پرمنگنات پتاسیم به نام‌های دیگر پتاسیم پرمنگنات و پرمنگنات نیز شناخته می شود . از لحاظ ظاهری به شکل بلورهای سوزنی بنفش رنگ مایل به خاکستری می باشد و هنگامی که به صورت محلول در می آید به رنگ بنفش است و در غلظت های بالا به رنگ ارغوانی در می آید. پرمنگنات پتاسیم بدون بو بوده و ساختار بلوری شکل دارد .

مشتریان ما
محصولات ما