خواص شیمیایی آمونیوم پرسولفات

 

حلال های آمونیوم پرسولفات، آب و متانول بوده و میزان حلالیت آن در آب به نسبت 2/58 درصد می باشد. در کل فرآیند انحلال‌پذیری این ماده گرماگیر است. این ماده عامل قوی اکسید کنندگی می باشد و به راحتی نمی سوزد، اما ممکن است باعث بوجود آمدن مواد آلی شود. شایان ذکر است که آمونیوم پرسولفات در صورت گرم شدن، گازهایی سمی شامل اکسید نیتروژن، اکسید گوگرد و آمونیاک آزاد می‌کند.

مشتریان ما
محصولات ما