خصوصیات و ویژگی‌های نشادر

 

فرمول شیمیایی نشادر (NH4Cl) و نام علمی آن کلرید آمونیوم است.
کلرید آمونیوم یا نشادر نمکی جامد و بلورین که بی‌رنگ و بی‌بو است و مزه آن زننده‌ است.
نشادر در آب گرم به خوبی حل می‌شود.
محلول آمونیوم کلرید یک اسید ملایم است.
کلرور آمونیوم یک ترکیب غیر آلی است.
کلرید آمونیوم یک عامل اسیدی است که خلط و ادرار آور است.
کلرید آمونیوم معدنی سال آمونیاک نام دارد.

مشتریان ما
محصولات ما