چرا این ماده نوعی آلوم به حساب می آید؟

 

محصول فوق نوعی آلوم به حساب می آید. آلوم ها نمک های سولفات مضاعف با فرمول AM(SO4)2·12H2O هستند. طبق فرمولاسیون ، A یک عنصر مونو والان مانند پتاسیم و یا آمونیوم است و M یک فلز سه ظرفیتی مانند آلومینیوم می باشد. این ماده خیلی به ندرت به صورت بدون آب یافت می گردد و اغلب به صورت آبدار مانند هگزا دکا هیدرات Al2 (SO4) 3 . 16H2O و اکتا دکا هیدرات Al2 (SO4) 3 . 18H2O موجود می باشد
هپتا دکا هیدرات با فرمولاسیون [Al(H2O)6] 2(SO4)3.5H2O] به عنوان آلونوژن در طبیعت شکل می گیرد.

 

مشتریان ما
محصولات ما