حمل و نقل و نگهداری

 

محصول فوق پایدار است و دارای نقطه ذوب بالایی در حدود 770 درجه سانتیگراد می باشد. این ماده در برابر هوا ، نور خورشید و فلزات پایداری خوبی از خود نشان می دهد. در صورت نگهداری این ترکیب در محیط خشک و دمای اتاق، پایداری خوبی از خود نشان می دهد و معمولا بازه ی نگهداری این ترکیب در حدود 60 ماه توصیه می شود.
با اینکه اگر ذرات فلزی آلومینیوم هنگام پردازش فلز به هوا رها شوند می توانند اکسید گردند اما ترکیب سولفاته ی آن اکسید نمی شود ، در نتیجه در هنگام حمل و نقل به ندرت دچار مشکل می گردند
باید توجه نمود که نوع هیدراته ی این ماده در مجاورت هوا می تواند رطوبت را به خود جذب نماید و در واکنش با آن تولید اسید سولفوریک و اکسید آلومینیوم نماید. با این حال از آنجایی که این سولفات های آلومینیومی معمولاً در هوا منتشر نمی شوند ، میزان آلومینیوم موجود در هوا در مقایسه با مقدار حاصل از فرسایش طبیعی خاک بسیار ناچیز  و قابل چشم پوشی خواهد بود.

 

مشتریان ما
محصولات ما