کاربرد پرمنگنات ایرانی

پرمنگنات در صنایع تصفیه آب دارای کاربرد است. این ماده دارای خاصیت استریل کنندگی بوده است و در نتیجه استفاده از آن در آب موجب میکروب کشی می شود. محلول رقیق آن به عنوان اسپری آنتی سپتیک برای ضدعفونی دست و پا کاربرد دارد. همچنین این ماده در تولید اسید آسکوربیک, ساخارین, کلرآمفنیکول, اسید ایزونیکوتینیک و پیرازینوئیک اسید استفاده می شود. 

مشتریان ما
محصولات ما