موارد ایمنی که در استفاده از آمونیوم پر سولفات

 

از تماس مستقیم با دست و صورت و چشم با آمونیوم پر سولفات به شدت پرهیز کنید. از خوردن این ماده به شدت پرهیز کنید، چراکه با خوردن مقدار زیادی از آمونیوم پر سولفات معده شما شروع به خونریزی می کند و ممکن است باعث بی هوشی شود و استفاده کم آن موجب تنگی مری می شود و تنفس شما را دچار مشکل می کند. در هنگام کار با آمونیوم پر سولفات، از عینک، دستکش و دیگر ابزارهای محافظتی برای پوست و چشم خود استفاده کنید.

مشتریان ما
محصولات ما