ویژگیهای سولفات مس

 

  • سمي ، مضر باعث موتاژن (جهش)می شود .
  • خورنده استيل .
  • ناسازگار با فلزاتی که به درستی پودر شده اند .
  • در دمای طبیعی پایدار است.
  • هنگامی که با یک اسید مخلوط می شود،این سولفات مس  است که حل خواهد شد.
مشتریان ما
محصولات ما