ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آهک هیدراته

آهک هیدراته یک ترکیب معدنی است و در آن کاتیون کلسیم به دو آنیون هیدروکسید پیوند شده است. در فرم جامد این ترکیب یک ساختار پلیمری دارد که با اتصال هیدروژن بین لایه ها شکل گیری آن تسهیل می شود.

آهک هیدراته به طور طبیعی نیز وجود دارد اما به ندرت به شکل معدنی آن یعنی پرتلندیت دیده می شود که در برخی از سنگ های آتشفشانی و دگرگونی یافت می شود.

محلول های آبی هیدروکسید کلسیم  که به عنوان آهک هیدراته نامیده می شوند بازهایی با قدرت متوسط ​​هستند که با اسیدها واکنش نشان می دهند و می توانند به برخی فلزات مانند آلومینیوم حمله کرده و برخی دیگر از فلزات  مانند آهن و فولاد  را در برابر خوردگی محافظت می کنند.

این ترکیب به دلیل تشکیل کربنات کلسیم  در حضور دی اکسید کربن به حالت شیری تبدیل می شود. وقتی که این ماده تا دمای ۵۱۲ درجه سانتیگراد گرم می شود ، فشار جزئی آب در تعادل با هیدروکسید کلسیم به ۱۰۱ کیلو پاسکال (فشار اتمسفر طبیعی) می رسد ، که هیدروکسید کلسیم را به اکسید کلسیم و آب تجزیه می کند.

مشتریان ما
محصولات ما