ساختار سولفات منگنز

سولفات منگنز چیست و چه کاربردهایی دارد؟

 

ساختار سولفات منگنز مونوهیدرات (MnSO4 · H2O) توسط کریستالوگرافی اشعه X تعیین شده است. مانند بسیاری از سولفات های فلزی ، سولفات منگنز انواع هیدرات ها را تشکیل می دهد: مونوهیدرات ، تتراهیدرات ، پنتاهیدرات و هپتاهیدرات. همه این نمک ها در آب حل می شوند و محلولهای کم رنگ صورتی ۲+ [Mn (H2O) 6] ایجاد می کنند.

مشتریان ما
محصولات ما