خصوصیات فیزیکی و شیمیایی 

 

فرمول شیمیایی  CoSO4(H2O)x
وزن مولی 154.996 g/mol (anhydrous)
173.01 g/mol (monohydrate)
263.08 g/mol (hexahydrate)
281.103 g/mol (heptahydrate)
شکل ظاهری پودر صورتی یا کریستال قرمز رنگ
دانسیته 3.71 g/cm3 (anhydrous)
3.075 g/cm3 (monohydrate)
2.019 g/cm3 (hexahydrate)
1.948 g/cm3 (heptahydrate)
نقطه ذوب 735 °C (1,355 °F; 1,008 K)
حلالیت

anhydrous:
36.2 g/100 mL (20 °C)
38.3 g/100 mL (25 °C)
84 g/100 mL (100 °C)

heptahydrate:
60.4 g/100 mL (3 °C)
67 g/100 mL (70 °C)

این ماده به صورت خشک، مونو هیدرات ، هگزا هیدرات و هپتا هیدرات با فرمول شیمیایی CoSO4(H2O)x موجود می باشد. رایج ترین فرم آبدر این ترکیب هپتا هیدرات ( با جذب 7 مولکول آب) است.

محصول فوق در دمای حدود 735 درجه ی سانتی گراد ذوب می شود و در دمای 250 درجه ی سانتی گراد بدون آب می گردد. این ماده در اتانول به مقدار اندک و در متانول به مقدار زیادی محلول می باشد.

نمکهای اسیدی مانند این ترکیب کبالت عموماً در آب محلول هستند. این ماده دارای pH ای کمتر از 7 می باشد و در واکنش با باز ها به دلیل واکنش خنثی سازی، موجب ایجاد گرما می گردند

مشتریان ما
محصولات ما