کاربرد سولفات منگنز در کشاورزی

 

منگنز یک ریز مغذی است که معمولاً در خاک هایی با سطح PH بالاتر از ۵.۵ کمتر یافت می شود. وقتی گیاهان شما فاقد این ماده معدنی باشند ، علائمی قابل مشاهده دارند. به عنوان مثال در لوبیا و بسیاری از محصولات غیر دانه ای در بین رگبرگهای برگ مناطق زرد یا سفید ایجاد می کند. برای رفع این مشکل می توانید MnSO4 را که یکی از متداول ترین منابع کودی منگنز است ، استفاده کنید. شما می توانید کود منگنز را از طریق استفاده در خاک یا محلول پاشی انتخاب کرد.

منگنز نقش اساسی در فتوسنتز دارد و در صورت وجود مقدار کافی ، می تواند تحمل استرس را در گیاهان افزایش دهد. این ماده فعال کننده بیش از ۳۵ آنزیم مختلف است و بیوسنتز لیگنین را افزایش می دهد که می تواند حملات ناشی از عوامل بیماری زای خاک را کاهش دهد. بنابراین ، کاربرد کود منگنز می تواند در بهبود مقاومت در برابر بیماری موثر باشد و به فعال سازی فرآیندهای مهم آنزیمی برای یک گیاه با عملکرد بالاتر کمک کند.

مشتریان ما
محصولات ما