تولید سولفات مس

 

طبیعی

در این حالت سنگ معدن مس در اثر شست و شو و مجاورت با هوا به مرور زمان تبدیل به نوع سولفاته ی آن می شود. باکتری ها نیز می توانند به تسریع این فرایند کمک نمایند.

صنعتی

عموما تولید این ماده از واکنش سنگ معدن مس همراه با اسید سولفوریک به دست می آید. برای این کار سنگ معدن مس را در سولفوریک اسید رقیق غوطه ور می کنند. این فرایند درون یک راکتور با فشار کم انجام می گیرد. درون این راکتور اکسیژن و آب حرارت داده شده تقسیم می گردند و Cu به محصول مورد نظر تبدیل می گردد. با کمک این فرایند می توان انواع مختلفی از مس مانند سیم ، فلز و… را به محلول مورد نظر تبدیل نماید.با تبخیر سازی و بلور سازی محلول مورد نظر را به صورت جامد تبدیل می نمایند.

مشتریان ما
محصولات ما