در صورت نوشیدن اسید کلریدریک چه کنیم؟

 

اسید کلریدریک را در جایی نگهداری کنید که در دسترس کودکان و بزرگسالان نباشد تا از بروز این چنین مسائلی جلوگیری شود. نوشیدن اسید کلریدریک باعث درد، مشکلات بلع، مری، گلو و معده، حالت تهوع و استفراغ میشود. 

مشتریان ما
محصولات ما