اسید کلریدریک چیست ؟

hcl

اسید کلریدریک (Hydrochloric Acid) که به نام های هیدروژن کلراید ، اسید کلریدریک یا جوهر نمک شناخته می شود محلول شفاف ، بی رنگ کلرید هیدروژن (HCl) در آب است. 

اسید کلریدریک یک اسید معدنی قوی و بسیار خورنده است که کاربردهای گسترده ای در صنایع مختلف دارد.

این ماده در دمای اتاق مایعی بی رنگ تا کمی زرد ، خورنده و غیر قابل اشتعال است که از هوا سنگین تر است و بوی تحریک کننده ای دارد. در معرض هوا این اسید بخارهای خورنده سفید و متراکم ایجاد می کند. این ماده در غلظت های مختلف تولید شده و در دسترس است ولی آماده سازی غلظت های بالای این اسید به دلیل فراریت آن دشوار است.

اسید کلریدریک به طور طبیعی توسط سلولهای بدن ما تولید می شود تا به هضم مواد غذایی در معده کمک کند. البته معده با ترشح یک لایه مخاطی ضخیم خودش را از این اسید قوی محافظت می کند و با ترشح بی کربنات سدیم شرایط بافری در معده ایجاد می شود. سوزش سر دل یا زخم معده می تواند در صورت عدم موفقیت این مکانیسم ها ایجاد شود.

این ماده به صورت سنتتیک نیز برای انواع کاربردهای صنعتی و تجاری تولید می شود. برای این کاربردها ، اسید کلریدریک با حل شدن گاز کلرید هیدروژن در آب تشکیل می شود.

روش های زیادی برای تولید این ماده وجود دارد ولی تولید گسترده اسید هیدرو کلریدریک در مقیاس صنعتی تقریباً همیشه با سایر مواد شیمیایی ادغام می شود.

مشتریان ما
محصولات ما