خطرات زیست محیطی سولفات منگنز

 

این ماده بیشتر از طریق صنایع بطور آزادانه وارد محیط  زیست می شود. این ماده در محیط هوازی وارد مجموعه ای از واکنش های پیچیده می شود که در نهایت منگنز ایجاد می کنند  ولی از نظر بیولوژیکی در دسترس نیست زیرا به دی اکسید منگنز نامحلول تبدیل می شود.

خاک ، رسوبات و سنگ ها منابع طبیعی مهم  منگنز در محیط زیست هستند. در سطح جهانی ، حدود دو سوم انتشار منگنز (اشکال دیگری به جزء سولفات منگنز) به اتمسفر از طریق منابع طبیعی این ماده صورت می گیرد.

منابع انسانی انتشار منگنز شامل تخلیه فاضلاب شهری ، لجن فاضلاب ، معدن و فرآوری مواد معدنی (به ویژه نیکل) ، تولید گازهای گلخانه ای از تولید فولاد و آهن ، احتراق سوخت های فسیلی و تا حدی انتشار گازهای گلخانه ای از وسایل نقلیه (از افزودنی سوخت) است. در این بین استفاده از سولفات منگنز به عنوان کود و خوراک دام مهمترین راه انتشار این ماده در محیط زیست است.

مشتریان ما
محصولات ما