پرسولفات آمونیوم

پرسولفات آمونیوم  ( Ammonium persulfate) با فرمول شیمیایی (NH۴)۲S۲O۸ یک ترکیب معدنی است که جرم مولی آن ۲۲۸٫۱۸ می‌باشد.

به عنوان یک عامل اکسیدکننده در شیمی پلیمر، فرایندد سونش (اچ کردن) و به عنوان عامل پاک‌کننده و سفیدکننده استفاده می‌شود.سرمد تجارت آرکا | پرسولفات آمونیوم

این ماده به خوبی در آب حل می‌شود و حلالیت آن بسیار بیشتر از نمک مشابه آن یعنی پتاسیم پرسولفات می‌باشد . حل شدن این نمک در آب فرآیندی گرماگیر است.

آمونیوم پرسولفات از طریق  الکترولیز محلول سرد و غلیظ آمونیوم سولفات در اسید سولفوریک با چگالی جریان بالا تولید می‌شود. این روش برای اولین بار توسط هیو مارشال در سال 1891 معرفی شد.

مشتریان ما
محصولات ما