روش تولید آمونیوم پرسولفات

 

آمونیوم پرسولفات از الکترولیز سولفات آمونیوم و اسید سولفوریک رقیق، استخراج می شود. در این روش از الکترودهای پلاتین استفاده می شود. هنگامی که الکترولیز انجام می گیرد، الکترولیت مایع تولید شده و بعد از آن HSO4 با سولفات آمونیوم برای تولید پرسولفات آمونیوم واکنش می دهند، سپس پرسولفات آمونیوم وارد مرحله فیلتراسیون، کریستالیزاسیون، جداسازی سانتریفیوژ و خشک کردن شده و به کریستال تبدیل می شود.

مشتریان ما
محصولات ما