ویژگی های آلومینیوم سولفات

 

آلومینیوم سولفات در واقع یک نمک آلومینیوم است که هم به صورت جامد و هم به صورت مایع تهیه و تولید می شود. به رنگ سفید کریستالی، گردویی و نباتی دیده می شود.

آلومینیوم سولفات اشتعال پذیر نیست و جز مواد شیمیایی آتش گیر نمی باشد . آلومینیوم سولفات به مقادیر زیاد در آب حل می شود . همچنین به مقادیر کم در الکل ها

( اتانول و متانول)و اسیدهای رقیق قابلیت انحلال دارد.

این ترکیب شیمیایی خاصیت اسیدی دارد. به علاوه زمانی که آلومینیوم سولفات در آب حل می شود ، PH آب را کاهش می دهد و آب را اسیدی می کند .

از این ترکیب شیمیایی همانند دی پتاسیم فسفات و دی آمونیوم سولفات برای تنظیم PH خاک های قلیایی نیز می توان استفاده کرد .

آلومینیوم سولفات در دمایی معادل ۷۷۰ درجه سانتی گردا به نقطه ذوب خود می رسد و تجزیه حرارتی می شود .

مشتریان ما
محصولات ما