صمغ عربی

صمغ عربی (به انگلیسی : Gum Arabic) که از درختی به نام صمغ  سنگالی بدست می‌آید، رنگ آن به رنگ اغلب صمغ‌های معمولی زرد مایل به قرمز بوده، و محلول در آب است و عمدتاً شامل هیدرات های کربن است. صمغ عربی یا صمغ آکاسیا صمغی طبیعی است که از دو گونه آکاسیا به نام‌های سنگالیا سگال و واچلیا سیال استخراج می‌شود.

مشتریان ما
محصولات ما