خطرات و عوارض سولفات منگنز

 

این ترکیب به عنوان یک ماده شیمیایی فعال و همچنین ضد عفونی کننده کاربرد دارد ولی اکنون در اتحادیه اروپا آنرا در دسته مواد آسیب زا طبقه بندی می کنند زیرا قرار گرفتن در معرض این ماده برای طولانی مدت یا به صورت مکرر می تواند برای آبزیان سمی باشد.

اگرچه هنوز بطور کامل ثابت نشده است اما قرارگرفتن طولانی مدت انسان ها در معرض این ماده که معمولا در صنایع اتفاق می افتد باعث آسیب چشم ها خواهد شد. در هرحال چون اشکال مختلفی از سولفات منگنز در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد نمی توان بطور قطعی آسیب زایی این ماده را با توجه به غلظت های مختلف آن مشخص کرد.

بیشترین مواجهه با این مواد از طریق استنشاق در محیط های کاری اتفاق می افتد. علاوه بر کارگران کشاورزان نیز بیش از سایر افراد در معرض این ماده شیمیایی قرار می گیرند.

مشتریان ما
محصولات ما