ایمنی کلرید آمونیوم

 

هشدارهای حفاظتی ماده کلرید آمونیوم به شرح زیر است:

در صورت تماس با چشم معمولا سوزش شدید چشم، در تماس با پوست، سوزشی خفیف ایجاد می‌شود اما اگر این محصول بلعیده یا خورده شود سوزش مخاطی برای فرد ایجاد می‌کند. در صورت تنفس نیز سوزش تارهای مخاط، سرفه و تنگی نفس ایجاد می‌شود.

کمک‌های اولیه‌ای که بعد از تماس با این ماده ایجاد می‌شود باید به شرح زیر باشد:

در صورت تماس با چشم باید چشم‌ها را باز نگه داشته و با مقدار زیادی آب شست و فورا به چشم پزشک مراجعه کرد.
در صورت تماس با پوست لازم است پوست با مقدار زیادی آب شسته شود و لباس‌های آغشته به ماده را از تن خارج کرد.
در صورت بلعیدن و خوردن این ماده باید مقدار زیادی آب نوشیده شود و شخص را وادار به استفراغ کرد و در اسرع وقت به پزشک مراجعه کرد.
در صورت تنفس این ماده نیز باید بلافاصله به هوای آزاد رفت.

مشتریان ما
محصولات ما