انواع سولفات مس

 

سولفات مس5 آبه

  • شامل 5 مولکول آب (CuSO4.5H2O) در ساختار خود هستند.
  • نوع آبدار این ماده حاوی 25.47% Cu و 38.47% SO4 است
  • ماده حاصل از این واکنش کریستال های بزرگ و با رنگ آبی درخشان هستند
  • به این ترکیب زاج آبی ، کات کبود  یا گوهر آبی نیز می گویند.
  • به سهولت در آب حل می شود هم چنین در متانول و گلیسرول و تا حدی در اتانول قابل حل است.

سولفات مس بدون آب

  • برای دست یابی به فرم نمک بدون آب؛ باید این سولفات مس5 آبه را تا 150 درجه سانتیگراد گرم کرد.
  • نوع بدون آب این ماده معمولا حاوی 39.81% Cu و 60.91% so4 می باشد.
  • شکل بی آب ، پودر سفید رنگ است.
  • chalcocyanite (یک نوع سنگ معدن مس) فرم بدون آب مس سولفات است و یک ماده معدنی کمیاب است
مشتریان ما
محصولات ما