ویژگی های محیط ذخیره سازی آمونیوم پرسولفات

 

محیط ذخیره سازی این ماده باید خشک بوده و دارای تهویه باشد. در مجاورت ذرات آمونیوم پر سولفات، بخارات آن، گاز و یا اسپری آن تنفس نداشته باشید. از نظر دمایی در دمای اتاق نگهداری می شود. همچنین دقت داشته باشید که بارگیری و تخلیه آمونیوم پرسولفات، باید در نور باشد و باید در انبار از مواد آلی، گوگرد، سوخت های فسفریک و عوامل کاهش دهنده دور نگه داشته شود.

در مجاورت آمونیوم پرسولفات، چیزی نخورید و نوشیدنی استفاده نکنید و سیگار نکشید. از ریختن آمونیوم پرسولفات به محیط زیست جددا خودداری کنید. آمونیوم پرسولفات در محیطی با سیستم تهویه مناسب باید نگهداری شود و ظروف حاوی این محصول کاملا باید بسته باشند. لازم به ذکر است که از این محصول تنها در فضاهای باز و یا فضای دارای سیستم تهویه مناسب استفاده نمائید.

مشتریان ما
محصولات ما