شمش روی

 

شمش های شرکت سرمد تجارت آرکا در گرید های ذیل قابل تهیه است 

گرید 99.99%

گرید 99.98%

گرید 99.97%
برچسب ها

سرمد تجارت آسا   شمش روی  
مشتریان ما
محصولات ما