استرانسیوم چینی

استرانسیوم چینی

کربنات استرانسیوم با فرمول شیمیایی SrCO3 است که از لحاظ ظاهری پودر سفید رنگ است که خواصی مشابه به کرینات کلسیم (آهک) دارد. از لحاظ سمی بودن این ماده غیر سمی است. با توجه به وجه تشابه کربنات استرانسیوم با کربنات کلسیم این طور است که ایزوتوپهای استرانسیوم رادیواکتیو که در رخداد راکتور پرنوبیل شکل گرفته است و توانایی قرار دادن در استخوان ها برای سرطان دارند.

کربنات استرانسیوم در آب بسیار کم حل میشود و در اسید ها محلول است مانند اسید هیدروکلریک، دی اکسیدد کربن به فرم زیر تولید می شوند:

SrCO3 + 2 HCl -> SrCl2 + H2O + CO2 از کربنات استرانسیوم برای تولید اهنربا فریت استفاده میشود که آهنربای فریت برای استخراج فریت استرانسیوم استفاده میشود. یکی از کاربرد های اصلی و عمومی این ماده تولید شیشه های لوله ای شکل برای پرتو ها کاتدی است که اکثرا در لوله های (رنگی) در تلوزیون استفاده میشود. این ماده دارای شعاع بزرگ اتمی است که اشعه x در لوله های کاتدی رخ میدهد و جذ ب میگردد. از اضافه کردن کربنات استرانسیوم با سایر ترکیبات، میتوان اشعه X کاملا از بین برد. با توجه به نمایشگر های LCD و پلاسمای امروزه تولید لوله های کاتدی روز به روز کاهش میابد. از این ماده در لعاب نیز استفاده می شود و در لعاب ها از نمک های کروموفریک استرانسیوم با کربنتان استرانسیوم برای تشکیل رنگ قرمز استفاده میکنند.

در علم پزشکی ازکربنات استونسیوم برای معالجه اسکیزوفرنی استفاده می شود. و امروزه از این ماده به عنوان هومیوپاتی برای معالجه آرتریت و سکلروز مغزی مورد استفاده است. کربنات استرانسیوم به عنوان پودر نانومتری غیر قابل اشتعال است. در صورت مخلوط شدن با هوا به فرم گرد و غبار غیر قابل اشتعال است بنابراین امکان انفجار گرد و غبار وجود ندارد.

تاریخچه کربنات استرانسیوم :

در سال 1790، ،crawfprd adaor کانی strontianite که الهام گرفته شده از شهر اسکاتلندی strontian نام نهاد.

او متوجه شد که با سایر کانی ها باریم تفاوت دارند. ولی klaporth و hope توانستند در سال 1798، استرانسیوم را کشف کنند. فلز کامل خالص استرانسیوم برای نخستین با توسط Davy Humphrey Sir  در سال 1808 با واکنش الکترولیز جدا شد و به دست آمد.

 

مشتریان ما
محصولات ما