محصولات ما

فلوکولانت کاتیونی و آنیونی
    فلو کو لانت آنیونی و کاتیونی
صمغ عربی
     صمغ عربی
نشادر ایرانی
      نشادر ایرانی
سولفات کبالت چینی
 سولفات کبالت چینی
سولفات مس
 سولفات مس
سولفات آلومینیوم
    سولفات آلومینیوم
سولفات آهن
    سولفات آهن
اسید کلریدریک
 اسید کلریدریک
آهک فله ای
     آهک فله ای
پرمنگنات ایرانی
    پرمنگنات ایرانی
شمش روی
  شمش های شرکت سرمد تجارت آرکا در گرید های ذیل قابل تهیه است  گرید 99.99% گرید 99.98% ...
نشادر چینی
نشادر چینی
سولفات منگنر چینی
سولفات منگنز چینی
پرمنگنات پتاسیم
پرمگنات پتاسیم چینی پرمنگنات پتاسیم ماده ای به صورت بلورهای سوزنی ریز ارغوانی رنگ می باشد.   این ماده بی ...
پرسولفات آمونیوم چینی
پرسولفات آمونیوم پرسولفات آمونیوم  ( Ammonium persulfate) با فرمول شیمیایی (NH۴)۲S۲O۸  ...
استرانسیوم چینی
استرانسیوم چینی کربنات استرانسیوم با فرمول شیمیایی SrCO3 است که از لحاظ ظاهری پودر سفید رنگ است که خواصی مشابه ...
آهک هیدراته
آهک هیدراته  آهک هیدراته (limewater) در واقع نام دیگر محلول اشباع هیدروکسید کلسیم با فرمول شیمیایی ...
مشتریان ما
محصولات ما